Chấn chỉnh quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng

NGUYÊN ĐOAN 26/12/2022 06:31

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, năm 2022, UBKT các cấp kiểm tra 168 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; kiểm tra 595 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới về thu, chi ngân sách (đạt 100% kế hoạch).

Qua kiểm tra, phát hiện các tổ chức đảng đã sử dụng kinh phí không đúng dự toán được giao với số tiền 1,1 tỷ đồng; một số chứng từ thanh toán không đúng nguyên tắc, thủ tục.

Theo đó, UBKT các cấp đã yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra phải chấn chỉnh, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Trong năm, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận 124 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh (có 21 đơn trùng nội dung, đối tượng). Qua xem xét, phân loại, UBKT Tỉnh ủy chuyển 56 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu 3 đơn; chuyển các phòng nghiệp vụ thẩm tra, xác minh 8 đơn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; trả lời 10 đơn cho người tố cáo; thẩm tra, xác minh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy 6 đơn; xếp lưu 20 đơn không đủ điều kiện giải quyết.

UBKT cấp huyện và cơ sở giải quyết 19 đơn tố cáo đảng viên. Qua giải quyết, kết luận có 2 tố cáo sai, 6 tố cáo chưa có cơ sở kết luận; 11 tố cáo đúng và đúng một phần; có 4 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chấn chỉnh quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO