KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC VÕ CHÍ CÔNG (7.8.1912 - 7.8.2022)

“Anh luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết”

T.S |

Những câu chuyện do ông Đinh Văn Niệm - nguyên Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công chia sẻ được các cán bộ Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam ghi lại, phần nào làm sáng rõ hơn về nhân cách của một người cả đời tận hiến với nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Hội An. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Hội An. (Ảnh tư liệu)

“Sau khi giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, bác Võ Chí Công là đại diện của Ðảng và Chính phủ ở Nam Trung Bộ. Với công lao trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, với cương vị ấy, cơ quan miền và TP.Ðà Nẵng quyết định cấp cho bác Năm Công biệt thự số 2 Trần Phú - Ðà Nẵng để làm nhà ở riêng cho Bác và gia đình.

Bác Năm Công không nhận và nói rằng: “Ðây là tài sản chung của nhân dân để sử dụng vào lợi ích chung, không nên biến thành của riêng. Trước mắt tôi ở tạm trong khu vực làm việc cũng đủ, sau này tôi ra miền bắc công tác, Ðảng và Nhà nước sẽ cấp chỗ ở và nơi làm việc cho tôi”.

Vì vậy, trước khi ra miền bắc công tác, bác Năm Công đã giao biệt thự này cho địa phương sử dụng vào công ích. Mỗi lần về thăm Quảng Nam - Ðà Nẵng, với cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, bác Năm Công ở tại nhà khách của tỉnh như mọi đồng chí lãnh đạo khác.

Sau khi thống nhất đất nước, bác Võ Chí Công thay mặt nhân dân và Nhà nước ta đi thăm một số nước ở Trung Ðông và Bắc Phi để cảm ơn các nước này đã ủng hộ ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Tại Cộng hòa I-rắc, sau khi thăm, Chính phủ và nhân dân I-rắc đã tặng bác Năm Công khẩu súng chiến lợi phẩm được mạ bằng vàng (khoảng 5 lượng vàng) để làm kỷ niệm.

Khi trở về nước, bác Năm Công quyết định giao khẩu súng này cho Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, vì bác cho rằng đây là tặng phẩm của nhân dân I-rắc tặng nhân dân ta đã chiến thắng oanh liệt trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, không thể làm của riêng cho cá nhân.

Cuộc đời cách mạng của bác Năm Công có nhiều câu chuyện là tấm gương sáng như trên và ở bất kỳ cương vị nào anh luôn đặt lợi ích chung của nhân dân và cách mạng lên trên lợi ích cá nhân”.

TAGS

Những bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

LÊ MINH CHIẾN |

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ III (3.1952), đồng chí Võ Chí Công được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ đây, những hoạt động của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với phong trào cách mạng Quảng Nam - Đà Nẵng cho đến cuối cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Chí Công đã có những đóng góp quan trọng trong việc lãnh đạo quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng khắc phục những khó khăn, đặc biệt là công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, với những bài học đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Luôn nặng lòng với quê hương

ĐÔNG KHÔI |

Một trăm tuổi đời, hơn tám mươi năm theo Đảng, đồng chí Võ Chí Công đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đặc biệt, tâm niệm “…Người chiến sĩ cộng sản phải luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phải có tinh thần cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải luôn luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết, trước hết như Bác Hồ đã dạy. Có như vậy mới được nhân dân tin yêu, kính trọng” của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công vẫn còn nguyên tính thời sự trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo bằng tư duy sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn

ANH KHÔI |

Tháng 5.1935, đồng chí Võ Chí Công được kết nạp vào Đảng. Từ người yêu nước trở thành người chiến sĩ cộng sản, đồng chí đã lăn lộn, bám dân, bám đất xây dựng phong trào cách mạng. 

Người lãnh đạo của dân và vì dân

LÊ NĂNG ĐÔNG |

Đồng chí Võ Chí Công (tên khai sinh Võ Toàn), sinh ngày 7.8.1912 tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành; mất ngày 8.9.2011.