Bắc Trà My hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027

TUẤN TÚ - THÚY VÂN |

(QNO) - Cuối tuần qua, 46 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bắc Trà My đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cử tri huyện Bắc Trà My tham gia bầu cử từ sáng sớm.
Cử tri huyện Bắc Trà My bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: TÚ VÂN

Từ 6 giờ sáng, tại các điểm bầu cử, cử tri phấn khởi tham gia bầu cử nhằm lựa chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức để điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh. Kết thúc bầu cử có 46 ứng cử viên trúng cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trong đó 24 trưởng thôn là người đồng bào dân tộc thiểu số, 9 trưởng thôn là nữ.

TAGS