Bắc Trà My lập danh sách sơ bộ 47 người ứng cử đại biểu HĐND huyện

TUẤN TÚ - THÚY VÂN |

(QNO) - Sáng 19.3, huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

Tại hội nghị, huyện Bắc Trà My đã báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, có 47 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đảm bảo theo quy định: nữ 20/47 (chiếm tỷ lệ 42,55%); người ngoài Đảng 5/47 (chiếm tỷ lệ 10,63%); người trẻ tuổi dưới 18/47 (chiếm tỷ lệ 38,29%); người dân tộc thiểu số 17/47 (chiếm tỷ lệ 36,17%); đại biểu tái cử 15/30 (tỷ lệ 30%); số lượng người được giới thiệu ứng cử đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước giảm 2 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết danh sách sơ bộ 47 người ứng cử, đồng thời, thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo lộ trình đề ra.

TAGS