Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ báo Đảng

XUÂN HIỀN - VINH ANH - VĨNH LỘC |

Xác định công tác xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cốt lõi của báo Đảng địa phương, yêu cầu về cách thức tuyên truyền hiệu quả, đội ngũ nhà báo viết chính luận sắc sảo được đặt ra tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV.

Toàn cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV. Ảnh: X.A
Toàn cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV. Ảnh: X.A

Với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV tổ chức tại Quảng Trị (ngày 23/4) thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực và trên cả nước.

Chủ động tuyên truyền

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai cho rằng, thời gian qua các tờ báo Đảng đã đóng góp tích cực, đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng được xây dựng tại các báo Đảng góp phần quan trọng truyền tải thông tin, định hướng dư luận, tạo nên sức lan tỏa và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong nhân dân.

Tuy nhiên, bà Phan Thị Quỳnh Mai cho rằng, bên cạnh những kết quả và nỗ lực của hệ thống báo Đảng địa phương, công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này của các báo vẫn còn những hạn chế nhất định.

Từ số lượng, nội dung truyền tải chưa phong phú, sắc sảo, một số cơ quan báo chí còn chưa thực sự chủ động, nhạy bén trong đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, nhất là trong những sự kiện “nóng” hoặc những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí cũng như đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm... đặt ra cho các báo.

Nhà báo Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị trao cờ đăng cai hội thảo lần sau cho đại diện Báo Lâm Đồng. Ảnh: X.A
Nhà báo Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị trao cờ đăng cai hội thảo lần sau cho đại diện Báo Lâm Đồng. Ảnh: X.A

Cùng với đổi mới, đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền, tận dụng những ưu thế của khoa học - công nghệ, xây dựng đội ngũ nhà báo viết chính luận sắc sảo... đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cuộc sống một cách chính xác, nhanh chóng, thuận lợi là điều được hầu hết đại biểu nêu ra tại hội thảo.

Hàng loạt vấn đề đặt ra để làm thế nào tuyên truyền có hiệu quả chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; cách thức tổ chức, xây dựng đội ngũ những người viết về đề tài này ra sao; sự đầu tư nguồn lực, sự quan tâm đào tạo nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí cho đội ngũ viết về xây dựng Đảng...

Hội thảo đã tạo nên một diễn đàn thú vị giữa các nhà báo về kinh nghiệm tổ chức chuyên mục, các tuyến bài về công tác xây dựng Đảng trên tờ báo địa phương mình.

Xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng - Hứa Văn Hải cho rằng, cần xác định rõ công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền của báo Đảng địa phương.

“Phát huy lợi thế của báo Đà Nẵng điện tử tiếng Việt, tiếng Anh, phát huy lợi thế diễn đàn mạng xã hội để phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tranh thủ các kênh để đưa báo chí phục vụ kiều bào ta ở nước ngoài và người nước ngoài quan tâm đến đất nước Việt Nam, giúp họ hiểu rõ hơn, đúng hơn về tình hình của đất nước và TP.Đà Nẵng.

Toàn cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV. Ảnh: X.A
Toàn cảnh Hội thảo báo Đảng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 10, vòng IV. Ảnh: X.A

Cùng với việc quan tâm phát triển nguồn cộng tác viên dồi dào, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, Báo Đà Nẵng có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hình thành một bộ phận phóng viên chuyên trách, có năng lực tác nghiệp nhạy bén.

Qua đó kịp thời, thường xuyên có thông tin, bài viết sâu sắc và thuyết phục trong tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch” - nhà báo Hứa Văn Hải phát biểu.

Phó Tổng Biên tập Báo Bình Dương - Huỳnh Minh Dân cho rằng, việc xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên chuyên đề gắn với lĩnh vực công tác để tập trung thực hiện các mảng nội dung chuyên sâu là điều cần thiết.

Báo Bình Dương đã tổ chức bộ phận chuyên môn phụ trách mạng xã hội, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên gắn với mỗi tài khoản mạng xã hội của báo để tổ chức thực hiện đăng tải tin, bài, ảnh lên mạng xã hội về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, công tác triển khai thực hiện của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Đồng thời triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân để tạo mặt trận thông tin định hướng dư luận xã hội; theo dõi tương tác và kịp thời trả lời các thông tin liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cho bạn đọc.

Xây dựng nguồn thông tin chính thống, tin cậy, kịp thời cho Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cộng đồng mạng khai thác, lan tỏa, góp phần “pha loãng” thông tin xấu độc, tiêu cực trên mạng xã hội là cách thức để tuyên truyền hiệu quả.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị - Trương Đức Minh Tứ nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đòi hỏi ban biên tập và mỗi một cán bộ, phóng viên phải có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kết hợp hiệu quả với thực tiễn, luôn hướng về cơ sở để có những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, có sức thuyết phục cao.

“Nhiệm vụ này đặt ra yêu cầu phải không ngừng nỗ lực học tập, nhanh nhạy nắm bắt thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn đề tài, cách thức tiếp cận, thể hiện để có thể truyền đạt, hiện thực hóa hệ tư tưởng của Đảng vào đời sống và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả. Đặc biệt, phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội để thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời, hay, đúng, trúng.

Cùng với thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các lĩnh vực, phải duy trì thực hiện tốt chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với những bài viết đa dạng về nội dung, lập luận sắc bén, có cơ sở vững chắc để đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch một cách bài bản, đem lại hiệu quả cao. Đây cũng là cách để tạo “bức tường” ngăn chặn, miễn dịch trước thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật hòng chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch” - nhà báo Trương Đức Minh Tứ nói.

Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

V.ANH - V.LỘC - X.HIỀN |

(QNO) - Chiều nay 22/4, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Báo Quảng Trị tổ chức khai mạc hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với sự tham gia của gần 400 đại biểu của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước. 

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 tại Quảng Trị

Theo BÁO QUẢNG TRỊ |

(QNO) - Từ ngày 21 - 23/4/2023, tại TP.Đông Hà, Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” với gần 400 đại biểu của 42 đoàn Báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước tham gia.