Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 28.7, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng (Đoàn kiểm tra 540).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, mục đích là Bộ Chính trị muốn nghe Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc xây dựng chương trình hành động; đặc biệt là kết quả đạt được trong 2 năm đầu triển khai nghị quyết.

Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị cũng sẽ ghi nhận cách làm hay, các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất Bộ Chính trị định hướng chỉ đạo chung trong toàn quốc nhằm tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra ở 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh cuộc làm việc sáng nay 28.7. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thông qua nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam thường xuyên đăng tải tin bài về công tác học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Về công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo đồng chí Lê Văn Dũng, trong năm 2021 và 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 4 đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 07. Trong đó, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực; đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Thành viên Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Thành viên Đoàn kiểm tra 540 của Bộ Chính trị công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương có Kết luận số 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 107 và Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 15 bổ sung việc thực hiện Kết luận số 21 vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Trong 2 năm đầu thực hiện các mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, ở lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Quảng Nam đã ban hành các nghị quyết, quy định, đề án quan trọng trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Kiên trì thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, “tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21 và nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng báo cáo kết quả sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng báo cáo kết quả sau 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, thận trọng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tăng cường. Tập trung xử lý, khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 71 của Ban Bí thư.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được phát huy; nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương từ rất sớm...

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã tổ chức 117 điểm cầu kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc đến điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 91 hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại các hội nghị trực tuyến toàn quốc; cấp cơ sở tổ chức hơn 200 hội nghị; thông qua MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, đã tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến đoàn viên, hội viên là người ngoài Đảng, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổ chức 8 hội nghị Tỉnh ủy định kỳ, 11 hội nghị chuyên đề để quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.

TAGS