Các Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp

X.PHÚ |

(QNO) - Chiều nay 8/3, Văn phòng UBND tỉnh tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2022; bàn giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thời gian đến. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự.

Lãnh đạo các văn phòng chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp. Ảnh: X.P
Lãnh đạo các văn phòng chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp vào chiều 8/3. Ảnh: X.P

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2022 việc triển khai quy chế phối hợp công tác giữa các văn phòng đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó kịp thời tham mưu, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; chủ động tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các hội nghị, kỳ họp và chương trình công tác đề ra.

Các văn phòng đã phối hợp hiệu quả trong công tác đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, các tỉnh thành, nhà đầu tư đến thăm và làm việc tại tỉnh; phục vụ tốt các hoạt động và lễ kỷ niệm lớn trong năm. Phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đảm bảo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các văn phòng phối hợp chuẩn bị chu đáo các đề án, báo cáo đảm bảo đúng nội dung và thời gian để tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, 8, 9, 10 (khóa XXII); Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý I, II, III/2022 và tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh.

Phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, báo cáo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nghị quyết của HĐND tỉnh (43 nghị quyết quy phạm pháp luật và 68 nghị quyết cá biệt) và các quyết định của UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian đến, các văn phòng thống nhất tiếp tục phối hợp tốt hơn, chủ động hơn trong việc xây dựng lịch công tác của lãnh đạo tỉnh, đảm bảo thống nhất về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, hạn chế thấp nhất việc thay đổi lịch trong điều kiện cho phép; xác báo thành phần tham dự các cuộc họp, hội nghị kịp thời.

Nâng cao chất lượng tham mưu văn bản trình các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; cung cấp đầy đủ hồ sơ, văn bản liên quan cần thiết đảm bảo phục vụ chu đáo các kỳ họp, hội nghị. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đảm bảo nội dung và đúng tiến độ; phối hợp tham mưu nội dung, chuẩn bị tài liệu trình HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định…

TAGS