Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 16.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của Thường trực cấp ủy 6 huyện miền núi cao vào dự thảo Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng điều hành thảo luận góp ý nội dung dự thảo Nghị quyết mới về công tác cán bộ của tỉnh. N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng điều hành hội thảo. Ảnh: N.Đ

Phát biểu khai mạc hội thảo, bên cạnh đánh giá những kết quả quan trọng đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng nêu ra những mặt hạn chế, khó khăn trong công tác cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ vừa qua. Nhất là ở các huyện miền núi, nhiều vị trí không có cán bộ đủ tiêu chuẩn để bố trí, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công tác. Đối với các cơ quan của tỉnh thì thiếu hụt cán bộ ở những vị trí thuộc lĩnh vực chuyên môn như y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật…

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, sắp tới Tỉnh ủy sẽ ban hành 2 nghị quyết mới về công tác cán bộ, gồm nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ chung cho toàn tỉnh và nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) thay thế cho Nghị quyết 16 ngày 15.12.2014.

Quang cảnh hội thảo sáng 16.11. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.Đ

Báo cáo đề dẫn hội thảo, liên quan đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, dự thảo nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025, ở mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải có ít nhất 1 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS (hiện nay 22/42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có cán bộ, công chức là người DTTS). Phấn đấu 5% trở lên trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh giám đốc, phó giám đốc các sở, ban ngành và tương đương là người DTTS (tỷ lệ hiện nay 2,95%).

Đối với cấp huyện, phấn đấu có 50% công chức là người DTTS. Các phòng ban, mặt trận, đoàn thể - chính trị xã hội và tương đương cấp huyện có cán bộ lãnh đạo cấp phòng là người DTTS (hiện nay, cấp trưởng phòng có 55/143 đồng chí; phó trưởng phòng 61/200 đồng chí). Duy trì mỗi huyện ít nhất 1 cán bộ là người DTTS tham gia các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND).

Đối với cấp xã, duy trì 80 - 85% cán bộ, công chức là người DTTS (hiện nay 81,5%). Mỗi xã có ít nhất 2 cán bộ là người DTTS tham gia các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND). Các xã có đông đồng bào DTTS (ngoài 6 huyện miền núi cao) cần cơ cấu tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ tham gia giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã là người DTTS…

TAGS