Chi cục thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên gặp khó do thiếu nhân sự

T.D |

Chiều 22.3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi giám sát việc quản lý tài sản nhà nước, sắp xếp, tinh giảm biên chế giai đoạn 2016 - 2021 tại Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên.

 
 Quang cảnh buổi giám sát.

Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên cho biết, việc quản lý cơ sở vật chất ở trụ sở chính, bộ phận một cửa và 4 nhà làm việc của 4 đội thuế đảm bảo theo quy định nhà nước. Chi cục hiện có 94 công chức và 3 lao động hợp đồng. Đơn vị đã cơ cấu đội ngũ công chức theo đúng ngạch, bậc, chức danh, vị trí công việc làm phù hợp.

Số lượng công chức hiện tại chưa đủ số định biên, nhưng lượng công chức ngày càng giảm sút (nghỉ hưu) trong khi tuyển dụng mới chưa được hay lượng lãnh đạo khi sáp nhập 2 địa phương giảm nên gặp khó khăn khi điều hành và thực hiện các vụ việc chuyên môn...

Ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến về khó khăn, vướng mắc của chi cục, sẽ bổ sung vào báo cáo giám sát toàn tỉnh để có thể góp ý hay trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, cơ chế.

TAGS