Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng

N.ĐOAN |

(QNO) - Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quy định về tiếp công dân trên địa bàn tỉnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký quyết định ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì một buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì một buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Quy định về tiếp công dân được ban hành kèm Quyết định 1865 ngày 5/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người có thẩm quyền trong việc tiếp công dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tiếp công dân.

Đáng chú ý, tại điều 7 của quy định: Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh ít nhất 1 ngày trong 1 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện ít nhất 2 ngày trong 1 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân cấp xã ít nhất 1 ngày trong 1 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND các cấp có thể ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ theo lĩnh vực được phân công, theo Quy chế làm việc của UBND. Chủ tịch UBND các cấp không được ủy quyền cho thủ trưởng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, đột xuất.

Tại điều 10, thuộc chương III của Quy định về tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết.

Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

TAGS