Chú trọng dân vận chính quyền

VINH ANH |

Xác định công tác dân vận chính quyền là yếu tố quyết định thành công của công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung làm tốt công tác dân vận năm 2022, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Ảnh: VINH ANH

Tránh vận động... hành chính

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 gồm 10 nội dung cụ thể. Một trong những nội dung trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, với trọng tâm là xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị công tác dân vận phải làm tăng cường vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực hiện thật tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Làm cho dân, dân được bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát và dân thụ hưởng”.

Xác định công tác dân vận chính quyền là một trong “3 yêu cầu, 5 nhiệm vụ” trọng tâm của công tác dân vận năm 2022, đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh: “Làm công tác dân vận chính quyền phải lưu ý tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, không tôn trọng ý kiến của nhân dân.

Đồng thời, tránh sa sút phẩm chất, đạo đức lối sống, vô cảm với dân, quan liêu, độc đoán, trù dập, ức hiếp quần chúng và cấp dưới; tránh vận động quần chúng nặng biện pháp hành chính, không mang tính thuyết phục.

Phải chống cho được tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vì một mục tiêu phục vụ nhân dân, có chính kiến với nhân dân, tôn trọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân… Đó là những việc mà công tác dân vận chính quyền cần làm, phải tránh, nếu không sẽ làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng và làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng”.

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở

Ông Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực tế khẳng định là một chủ trương đúng đắn trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, làm trong sạch và lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Điểm nổi bật quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 là thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Công tác đối thoại để giải quyết những vướng mắc, bức xúc của tổ chức, công dân phát huy hiệu quả.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đã ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị năm 2022. Trọng tâm của quy chế là hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Quy chế nêu rõ “Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến. Đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biết trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết”…

Phát biểu tại một số hội nghị tổng kết các ban xây dựng Đảng của tỉnh vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thường xuyên lưu ý về việc thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng, chính đốn Đảng và Quyết định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh: “Nếu công tác xây dựng, chính đốn Đảng làm không mạnh, sinh hoạt Đảng hời hợt thì sẽ mất vai trò lãnh đạo. Sinh hoạt cấp ủy không ra sinh hoạt cấp ủy, thiếu trách nhiệm thì chắc chắn vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ không mạnh, cơ quan, đơn vị sẽ không kỷ cương, mất đoàn kết, không dân chủ”.

Đồng thời đề nghị các ban Đảng của Tỉnh ủy vào cuộc mạnh để củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại những đảng bộ để xảy ra sai sót, mất đoàn kết nội bộ năm 2021.

TAGS