Công tác phòng chống tham nhũng: Tự đánh giá để làm tốt hơn

HÀN GIANG |

Thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, UBND tỉnh tự chấm điểm đạt 64,9/100 điểm, thuộc tốp tương đối cao theo Bộ Chỉ số và Tài liệu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân cấp tỉnh, huyện. Ảnh: N.Đ
UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân cấp tỉnh, huyện. Ảnh: N.Đ

Kết quả điểm tự đánh giá tăng từng năm, qua các tiêu chí đánh giá cụ thể hơn cho thấy sự quyết liệt của chính quyền tỉnh trong chỉ đạo, lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng bộ các giải pháp

Thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo, thường xuyên tổ chức rà soát các thể chế trong thực hiện quản lý kinh tế, xã hội để kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy định hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp nhằm không để xảy ra tham nhũng, không thể tham nhũng.

Cùng với đó, hằng năm, UBND tỉnh xây dựng, ban hành, hoàn thiện kịp thời nhiều quy định của pháp luật mới nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách pháp luật. Qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hạn chế sơ hở, bất cập trong quản lý dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng, theo UBND tỉnh, năm 2022, qua kiểm tra tại 185 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai minh bạch đã phát hiện 1 đơn vị có vi phạm, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trên địa bàn tỉnh xử lý 5 cá nhân liên quan đến hành vi tham nhũng. Tất cả vụ án phạm tội về tham nhũng do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố xử lý hình sự về hành vi tham nhũng. Có 2 trường hợp là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý do có liên quan đến hành vi tham nhũng.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến, các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng (PCTN) đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, có hiệu quả.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả như tăng cường cải cách hành chính gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hay xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác…

Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và người dân trong PCTN ngày càng được phát huy tốt hơn. “Năm 2022 là năm thứ 7 UBND tỉnh tự đánh giá công tác PCTN trên địa bàn. Kết quả điểm tự chấm tăng từng năm, qua các tiêu chí đánh giá cụ thể hơn theo Bộ Chỉ số và Tài liệu hướng dẫn do Thanh tra Chính phủ ban hành cho thấy công tác PCTN trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tốt hơn” - ông Tiến chia sẻ.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra

Việc tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN hằng năm cũng là điều kiện để chính quyền cấp tỉnh nhận diện những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện, nâng cao hiệu quả PCTN.

Từ kết quả tự đánh giá trong năm 2022, UBND tỉnh nhìn nhận, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai song chưa phát huy toàn diện. Một số biện pháp hiệu quả thấp như chưa phát hiện và xử lý các trường hợp xung đột lợi ích, không tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong khi đó, việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế. Hầu như việc phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra trong nội bộ là không có. Hoạt động thanh tra phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng việc phát hiện tham nhũng để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật không có...

Để nâng cao hiệu quả các giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, công tác tuyên tuyền về nhiệm vụ cải cách hành chính phải được tăng cường hơn nữa, đặc biệt xoay quanh nhiệm vụ trọng tâm của các Chỉ số điều hành, quản trị công cấp tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là khắc phục hồ sơ trễ hạn, cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được đồng bộ, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phân cấp, ủy quyền, triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo tỷ lệ theo chỉ đạo của Chính phủ; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời giải quyết, xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN để giải quyết theo quy định.

TAGS