Cử tri đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp về địa giới hành chính

T.B (tổng hợp) |

UBND tỉnh vừa có báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó có vấn đề địa giới hành chính giữa Đông Giang với Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Cử tri huyện Đông Giang đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Tư (Đông Giang) với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Theo UBND tỉnh, căn cứ kết quả làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương liên quan của Quảng Nam và TP.Đà Nẵng ngày 13.11.2014 về bàn bạc, thống nhất giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn đất lâm nghiệp vùng giáp ranh giữa huyện Đông Giang với huyện Hòa Vang, ngày 17.12.2014, Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan của Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã họp bàn thống nhất phương án cắm mốc địa giới hành chính giữa xã Tư (Đông Giang) và xã Hòa Bắc (Hòa Vang) tại khu vực núi Cà Nhông. Theo đó, Trung tâm đo đạc TP.Đà Nẵng đã phối hợp với ngành, địa phương liên quan của Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức thực địa, xác định vị trí và cắm 15 mốc địa giới hành chính giữa xã Tư và xã Hòa Bắc. Ngày 26.6.2015, các đơn vị, địa phương liên quan của Quảng Nam và Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu 15 mốc địa giới hành chính nêu trên; đồng thời thống nhất giao UBND xã Tư và xã Hòa Bắc phối hợp quản lý nhằm phục vụ tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý địa giới hành chính theo quy định của Chính phủ.

Vấn đề về địa giới hành chính tại khu vực này hiện ổn định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã giao các Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở NN&PTNT tham mưu giải quyết chồng lấn đất lâm nghiệp (đất và tài sản trên đất) tại vùng giáp ranh xã Tư và xã Hòa Bắc, khu vực Cà Nhông (tại điểm 4, Thông báo số 216/TB-UBND ngày 10.6.2020). Yêu cầu các sở nêu trên khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.