Đa dạng tuyên truyền pháp luật về bầu cử

CHÂU NỮ |

Ngành tư pháp Quảng Nam đã và đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức đa dạng, linh hoạt để góp phần vào sự thành công của ngày hội cuộc bầu cử.

Phòng Tư pháp Đại Lộc tuyên truyền pháp luật bầu cử ở cơ sở. Ảnh: C.N
Phòng Tư pháp Đại Lộc tuyên truyền pháp luật bầu cử ở cơ sở. Ảnh: C.N

Tuyên truyền sâu rộng

Đợt tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2015; Thông tư số 01 ngày 11.1.2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1187 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Nhiều hoạt động tuyên truyền bầu cử được phòng tư pháp các địa phương triển khai đến nhiều đối tượng và đến tận cơ sở. Phòng Tư pháp Điện Bàn tổ chức 20 buổi tuyên truyền pháp luật bầu cử ở 20 xã, phường trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; phối hợp tuyên truyền văn bản luật liên quan bầu cử cho thanh niên đủ 18 tuổi.

Tuần qua Phòng Tư pháp Đại Lộc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền pháp luật bầu cử cho 60 học viên của lớp đảng viên mới khóa I năm 2021.

Ông Võ Ngọc Tốt - Trưởng phòng Tư pháp Đại Lộc cho biết, đơn vị mở hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử từ tháng 1.2021. Bên cạnh tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cấp huyện cho cán bộ lãnh đạo xã, huyện; hội nghị tuyên truyền cho công chức, viên chức cấp huyện và tư pháp hộ tịch cấp xã; từ tháng 2, và nhất là trong đợt cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5, đơn vị mở hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử tại 18 xã, thị trấn và 36 thôn, khu dân cư trên địa bàn.

“Các buổi tuyên truyền nhằm giúp mỗi người hiểu được những nội dung của pháp luật về bầu cử để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời vận động nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, góp phần làm cho cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân” - ông Tốt nói.

Tại Tam Kỳ, Phòng Tư pháp thành phố đã sớm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử về cơ sở, dự kiến đến cuối tháng 3, thành phố hoàn thành công tác tuyên truyền pháp luật bầu cử cho cả 13 xã, phường trên địa bàn và tuyên truyền pháp luật bầu cử cho đảng viên mới.

Tại các hội nghị tuyên truyền, Phòng Tư pháp thành phố giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có liên quan đến kỳ bầu cử sắp đến để cán bộ và nhân dân nắm, nhất là ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân và chủ động thực hiện tiến độ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Hình thức đa dạng

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quảng Nam đã hướng dẫn cụ thể nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử với yêu cầu hội đồng cấp huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản hướng dẫn về bầu cử của Trung ương và của tỉnh bằng hình thức phù hợp tình hình thực tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến.

Phòng Tư pháp Đại Lộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp để đạt hiệu quả cao như tọa đàm, hội nghị, hội thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền pháp luật qua hình thức hô hát bài chòi… Ông Nguyễn Anh, người dân xã Đại Tân cho biết, cán bộ tư pháp huyện giải thích luật rõ ràng, cặn kẽ nên người dân dễ hiểu để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.

Đối với Phòng Tư pháp Tam Kỳ, bên cạnh phát động nhân dân hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Sở Tư pháp tổ chức, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử trực tuyến trên website “tuphaptamky.gov.vn” dưới hình thức trắc nghiệm. Chuyên mục hỏi - đáp về pháp luật bầu cử trên website của Phòng Tư pháp thành phố cũng thu hút khá nhiều lượt truy cập.

TAGS