Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

CHÂU NỮ |

Để kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Quảng Nam tổ chức tiếp xúc cử tri các địa phương từ ngày 17/11 đến 24/11 tại địa điểm và thời gian như sau:

Thứ Năm 17/11, các ĐBQH Nguyễn Đức Hải, Dương Văn Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Trà My (buổi sáng), tại huyện Phú Ninh (buổi chiều).

Thứ Hai 21/11, các ĐBQH Lê Văn Dũng, Dương Văn Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Thăng Bình (buổi sáng), tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc (buổi chiều).

Thứ Hai 21/11, các ĐBQH Phan Thái Bình, Tạ Văn Hạ tiếp xúc cử tri tại thị xã Điện Bàn (buổi sáng), tại TP.Hội An (buổi chiều).

Thứ Ba 22/11, các ĐBQH Lê Văn Dũng, Đặng Thị Bảo Trinh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Sơn (buổi sáng), tại huyện Duy Xuyên (buổi chiều).

Thứ Tư 23/11, các ĐBQH Phan Thái Bình, Vương Quốc Thắng tiếp xúc cử tri tại huyện Núi Thành (buổi sáng), tại huyện Tiên Phước (buổi chiều).

Sáng thứ Năm 24/11, các ĐBQH Lê Văn Dũng, Dương Văn Phước tiếp xúc cử tri huyện Đông Giang.

Buổi sáng làm việc từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ.

TAGS