Dân vận ở Nam Trà My

MỸ HẠNH |

Giai đoạn 2010 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nam Trà My được triển khai sâu rộng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ phong trào dân vận khéo của chính quyền, người dân tình nguyện hiến hàng ngàn mét đất, ngày công, cùng với bộ đội mở đường vào làng.
Từ phong trào dân vận khéo của chính quyền, người dân tình nguyện hiến hàng ngàn mét đất, ngày công, cùng với bộ đội mở đường vào làng.

Trong 10 năm qua, toàn huyện đã đăng ký, tổ chức thực hiện 45 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó lĩnh vực kinh tế có 25 mô hình, văn hóa - xã hội có 12 mô hình, quốc phòng - an ninh có 5 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 3 mô hình. Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội đều gắn với phong trào cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ sản xuất; giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã huy động được sức mạnh và quyết tâm của hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia, từng bước xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường...

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã vận động Nhân dân hiến 30.638m2 đất cùng cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để xây trường học, trạm xá, nhà văn hóa và các công trình trọng điểm của huyện, trị giá khoảng 632 triệu đồng; hiến đất mở đường giao thông nông thôn, trị giá khoảng 766 triệu đồng và đóng góp hàng ngàn ngày công để cùng với Nhà nước xây dựng nông thôn mới...

Từ phong trào, xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình “Dân vận khéo” đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tham gia học tập, giải quyết công ăn việc làm cho địa phương. Như Hội LHPN huyện với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Theo đó, hội đã huy động từ hội viên và các nguồn khác được số tiền 932 triệu đồng, xây dựng 2 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tại xã Trà Mai và Trà Don; xây dựng 10 tuyến đường tự quản; 4 ngôi làng tự quản; 1 địa chỉ tin cậy tại xã Trà Mai. Cạnh đó, hội huy động “Quỹ tình thương” trao 36 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 17,9 triệu đồng; trao 2 “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo tại xã Trà Vinh, Trà Leng; xây dựng 6 “Kho thóc học đường”; trao 40 con heo giống cho 20 hội viên...

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Nam Trà My đã phát huy được ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức tự chủ của Nhân dân trong đoàn kết giúp nhau sản xuất, góp phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với sự nghiệp phát triển của huyện.

TAGS