Đánh giá tình hình thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng

N.ĐOAN |

(QNO) - Ngày 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc làm việc với đảng đoàn, ban cán sự đảng để nghe báo cáo tình hình thực hiện quy chế làm việc; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị có liên quan.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quy chế làm việc của các ban cán sự đảng, đảng đoàn do Văn phòng Tỉnh ủy trình tại buổi làm việc đánh giá: Nhìn chung, các ban cán sự đảng, đảng đoàn đều xây dựng và ban hành quy chế làm việc.

Trong đó, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn và tổ chức thực hiện quy chế làm việc nghiêm túc, đúng quy định, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Riêng đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện quy chế làm việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Căn cứ các quy định của Trung ương, đến ngày 9/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 882-QĐ/TU bãi bỏ các quyết định ban hành quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh và giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế làm việc và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, đa số các ban cán sự đảng, đảng đoàn còn gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế phối hợp với các sở, ban ngành và cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh cuộc làm việc ngày 30/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc ngày 30/8. Ảnh: N.Đ

Báo cáo đề nghị Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm ban hành quy chế mẫu của các ban cán sự đảng, đảng đoàn để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong các tổ chức đảng. Bên cạnh đó, quy chế mẫu cần quy định mở một số nội dung để phù hợp với tình hình đặc thù của từng địa phương nhằm tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục xem xét, làm rõ một số khái niệm trong Quy chế số 25-QC/TU ngày 9/5/2023 của Tỉnh ủy, như: Vấn đề quan trọng, nhạy cảm, những vấn đề lớn trong quy chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo, xin ý kiến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy định, thẩm quyền.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường chất lượng tham mưu về các đề án trình HĐND tỉnh, các nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng thẩm quyền quy định (chú ý nêu rõ các căn cứ, quy định về thẩm quyền trong văn bản).

Định kỳ 3 tháng/lần, tổ chức hội nghị liên tịch giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh để đánh giá công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hoặc họp đột xuất để chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện…

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao việc thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Các ưu điểm là cơ bản, tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, vẫn còn một số tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; chưa phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến lúng túng trong việc chỉ đạo, xử lý công việc…

Tiếp thu các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, đây là cuộc làm việc đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức để rà soát lại các quy chế làm việc, trong đó, có quy chế làm việc trong các ban cán sự, đảng đoàn. Cứ 6 tháng cuộc họp được tổ chức một lần để đánh giá, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các vấn đề đặt ra. Nhằm từ đó, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao giữa ban cán sự đảng, đảng đoàn trước khi trình các nội dung ra ban thường vụ cấp ủy cho ý kiến.

TAGS