Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Theo VTV |

(QNO) - Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

Ngày 9.4, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư;

- Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;

- Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương;

- Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương;

- Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

TAGS