Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: đối với kế hoạch vốn năm 2018 đã hoàn thành thủ tục chuyển sang giải ngân năm 2019, đến ngày 15.10.2019 phải giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn và đến 30.11.2019 giải ngân hết kế hoạch vốn còn lại. Trường hợp dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân trên, Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và điều chuyển vốn sang dự án khác có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bố trí thêm vốn. Đối với kế hoạch vốn năm 2019: các dự án được giao kế hoạch vốn từ đầu năm mà đến ngày 30.9.2019 giải ngân dưới 50%, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển vốn sang các dự án khác; nếu giải ngân dưới 30%, không bố trí kế hoạch vốn năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn chọn nhà thầu; thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng; tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để làm thủ tục thanh toán.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm chủ trì theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất cắt giảm kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án chậm tiến độ theo hợp đồng, có tỷ lệ giải ngân thấp mà chủ đầu tư không báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý vướng mắc giải ngân chậm. 

TAGS