Để cuộc bầu cử thành công

NGUYÊN ĐOAN |

Hôm qua 2.3, chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch UBBC tỉnh nhấn mạnh: “Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến các địa phương phải nắm chắc các chủ trương, quy định của pháp luật về bầu cử để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai công việc một cách chuyên nghiệp, khoa học, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công”.  

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ hai sáng 2.3. Ảnh: N.Đ
Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ hai sáng 2.3. Ảnh: N.Đ

Quy định độ tuổi ứng cử, tái cử

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Ngày 24.2.2021, Ban Tổ chức Trung ương có Công văn số 35 cho ý kiến cụ thể về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, về độ tuổi ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước (cả chuyên trách và không chuyên trách) nói chung phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ.

Trường hợp giới thiệu tái cử phải còn đủ tuổi công tác một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 30 tháng trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp thực hiện theo phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025); trường hợp cần thiết nếu phải thay đổi thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Qua ghi nhận tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, có một số cán bộ, đảng viên, kể cả đại biểu HĐND vẫn chưa nắm rõ quy định về độ tuổi ứng cử, tái cử đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vậy nên, thành viên UBBC cử tỉnh và Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử cần chú trọng quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các địa phương nắm rõ về quy định độ tuổi ứng cử, tái cử theo công văn trả lời của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai tốt công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 14.3.2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Thu - Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh đã có điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Dự kiến ngày 5.3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử - qua ba hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

“Sau hội nghị hướng dẫn nói trên, UBBC tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử sớm tổ chức các hội nghị theo luật định để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Trên cơ sở đó, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thông tin kịp thời danh sách người ứng cử, người tự ứng cử và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X vào ngày 18.3.2021” - bà Thu nói.  

Thống nhất nội dung đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đến ngày 1.3.2021, Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn xã hội; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tổ giúp việc UBBC tỉnh tiếp tục triển khai chương trình công tác theo kế hoạch. Giao Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực UBBC tỉnh hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X đến 17 giờ ngày 14.3.2021.

“Công tác tập huấn về bầu cử phải được tăng cường; đảm bảo mọi chuẩn bị đều chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định về thời gian, chất lượng công việc. UBBC tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử; giao UBBC cấp huyện, xã tập trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn thành viên tổ bầu cử về nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức thực hiện công tác bầu cử ở khu vực bỏ phiếu” - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Việt Cường nói.

TAGS

Danh sách 23 đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Căn cứ quy định của Luật Bầu cử, toàn tỉnh ấn định 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), 190 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 1.502 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Ấn định 23 đơn vị bầu cử, bầu 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa X

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 2.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì phiên họp thứ hai của UBBC tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cùng các thành viên UBBC tỉnh dự hội nghị.