Đề nghị tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người

TÂM ĐAN |

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến hoạt động của tôn giáo), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có công văn đề nghị các tổ chức, chức sắc các tôn giáo tích cực phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế và chính quyền địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ sở tôn giáo tạm dừng tổ chức các nghi lễ tập trung tại cơ sở tôn giáo, các lễ hội, cuộc hành hương đông người trong thời gian xảy ra dịch bệnh theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

TAGS