Đề xuất ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

N.ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 11.3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6 do ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều ngày 11.3. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc chiều 11.3. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số cấp ủy huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy dự cuộc làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 35 ngày 13.8.2007 để quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết ở cả 3 cấp.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) mà cụ thể là Nghị quyết 15 ngày 30.7.2007 đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ về các kết quả đạt được, theo đồng chí Lê Văn Dũng, trong công tác tổ chức, cán bộ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ theo hướng ngày càng đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ sát với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện thể chế hóa, ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, quy trình các khâu trong công tác cán bộ. Từng bước đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu; ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Xử lý, khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác cán bộ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Từ khi thực hiện Nghị quyết 15 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp kiểm tra chuyên đề 6.592 lượt tổ chức đảng và 16.608 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 4.741 lượt tổ chức đảng và 9.350 lượt đảng viên; xử lý kỷ luật 78 tổ chức đảng, 2.402 đảng viên vi phạm...

Định kỳ hằng tháng, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên đứng điểm theo dõi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Định kỳ hàng tháng, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo lịch đã được đăng tải, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tiếp công dân đột xuất khi cần thiết để tiếp thu và giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc, nguyện vọng của nhân dân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.Đ

Từ thực tiễn địa phương, đồng chí Lê Văn Dũng cho rằng Trung ương sớm có tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và ban hành nghị quyết mới thay thế phù hợp với giai đoạn hiện nay; có quy chế mẫu để định hướng thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đề xuất Trung ương chỉ đạo sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan để bố trí 1 biên chế công chức cấp xã làm phó chủ nhiệm chuyên trách ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường, thị trấn có từ 300 đảng viên trở lên để phù hợp với quy định tại Khoản 2.8, Điều 8, Quy định số 22 ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Cùng với đó, đề xuất Trung ương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, có ý thức cao trong chống các biểu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhất là đối với cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, xung phong đảm nhận nhiệm vụ khó, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

TAGS