Địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị, phòng chống dịch

P.V |

(QNO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số kiến nghị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

 
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng chống dịch.

Trong đó, Thủ tướng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm Covid-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc phục vụ điều trị phục vụ phòng chống dịch; trường hợp khó khăn, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm, hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực (cả công lập và tư nhân) để thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

TAGS