Điều chỉnh Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

CHÂU NỮ |

(QNO) - Nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, nhất là trong giai đoạn “hậu dịch Covid-19” và kịp thời động viên các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương quyết định đổi tên “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019” thành “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI”.

Theo đó, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến giải thưởng. Cụ thể, điều chỉnh về điều kiện tham dự giải thưởng: gồm các tác phẩm/sản phẩm được công bố, đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 1.1.2019 đến hết 15.6.2020 (đối với các tác phẩm sách tính đến hết tháng 6.2020).

Đồng thời bổ sung 2 hạng mục dự thi, gồm video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Thời gian tổ chức lễ trao giải dự kiến tuần thứ 4 tháng 7.2020. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 25.6.

Tác phẩm dự thi gửi về: Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; điện thoại: 080.45321 - 080.45922. Hoặc Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Phòng Thư ký tổng hợp), 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; điện thoại: +84 2438315426/hoặc: +84 973952105; +84 936351989; email: giaithuongttdn@gmail.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

TAGS