Đông Giang chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

KHẢI KHIÊM |

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Đông Giang bước vào giai đoạn nước rút, nhiều phần việc đến nay đã hoàn thành.

Cụm pa nô tuyên truyền về bầu cử được lắp dựng tại thị trấn Prao. Ảnh: K.K
Cụm pa nô tuyên truyền về bầu cử được lắp dựng tại thị trấn Prao. Ảnh: K.K

Để cuộc bầu cử thành công, đúng luật định, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã sớm ban hành thông tri, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Trong khi đó, Thường trực HĐND huyện dự kiến số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện để hiệp thương giới thiệu ứng cử; UBND huyện có chỉ thị, thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) tổ chức thực hiện…

Các tiểu ban giúp việc của UBBC huyện cũng được thành lập. UBBC huyện Đông Giang cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo kế hoạch đề ra. Ở cấp huyện, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai đã tiến hành xong. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện gồm 53 người, đáng chú ý khối sự nghiệp, doanh nghiệp có 4 trường hợp.

Chủ tịch UBND xã kiêm Phó Chủ tịch UBBC xã A Rooi - ông Hôih Đức cho biết địa phương đã thành lập 4 ban bầu cử xã tại 4 thôn. Qua 2 lần hiệp thương, có 26 người được giới thiệu để bầu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 (bầu 15 đại biểu). Hoạt động tuyên truyền được xã triển khai thông qua các cuộc họp chuẩn bị bầu cử, trên hệ thống truyền thanh địa phương và tiếp sóng đài huyện.

Theo UBBC huyện Đông Giang, toàn bộ 11 xã, thị trấn đã tiến hành 2 lần hội nghị hiệp thương và tại hội nghị hiệp thương lần hai có 325 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Hạn cuối 17 giờ ngày 14.3, Đông Giang không có hồ sơ nào tự ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ Đông Giang cho biết, UBBC huyện đã chuẩn bị xong 185 khuôn dấu, bố trí sẵn vật tư trang trí ở 54 khu vực bỏ phiếu. Địa phương cũng hợp đồng đóng 54 thùng phiếu chính và 11 thùng phiếu phụ, trong tháng 4 này sẽ hoàn thành. Việc in ấn phiếu bầu, mẫu biên bản tổng hợp kết quả, thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử sẽ thực hiện sau hội nghị hiệp thương lần 3.

Để người dân nắm bắt chủ trương, văn bản liên quan đến cuộc bầu cử, Đông Giang đẩy mạnh và đa dạng hình thức tuyên truyền. Ghi nhận tại thị trấn Prao, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đã thiết lập trên đường Hồ Chí Minh, đường nội thị và nhiều vị trí có đông người qua lại.

Để thuận lợi cho địa phương trong quá trình chuẩn bị, Đông Giang kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí chi cho những nội dung phục vụ bầu cử, tuyên truyền, thẩm định tiêu chuẩn chính trị. Bởi hiện nay, kinh phí đợt 1 phân bổ chỉ đủ khắc dấu, chuẩn bị in ấn, trang trí tại tổ bầu cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử…

TAGS