Đông Giang tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.262 tỷ đồng, đạt 274,2% kế hoạch

NGỌC VY |

(QNO) - Trong 2 ngày 22 và 23/12, HĐND huyện Đông Giang (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Năm 2022, Đông Giang hoàn thành 23/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá, như giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản hơn 315,9 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch, tăng hơn 30,8% so với 2021; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.637,4 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2021. Giá trị sản xuất dịch vụ 620,4 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2021.

Điểm sáng nhất năm 2022 của địa phương là thu ngân sách nhà nước 1.262,3 tỷ đồng, đạt 274,2% kế hoạch; cuối năm còn 3.414 hộ nghèo, giảm 7,5% so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm, đạt chỉ tiêu đề ra...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đông Giang thông qua 9 nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023; điều chỉnh, chủ trương đầu tư các dự án nhóm C; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất…

TAGS