Duy Xuyên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về các giá trị văn hóa – lịch sử

M.NHI - P.THÀNH |

(QNO) - Ngày 22/3, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về các giá trị văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị diễn ra ngày 22/3.    Ảnh: N.T
Quang cảnh hội nghị diễn ra ngày 22/3. Ảnh: N.T

Tại hội nghị, hơn 600 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Duy Xuyên được nghe PGS.TS Ngô Văn Minh - giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III (Đà Nẵng) truyền đạt nội dung bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.

Cạnh đó, phổ biến về những giá trị đặc trưng của văn hóa, con người Quảng Nam, nhất là quá trình xây dựng và phát triển của mảnh đất, con người xứ Quảng đã tạo lập, hình thành nên những giá trị truyền thống tốt đẹp, trở thành nét đẹp tiêu biểu trong văn hóa, con người Quảng Nam, đó là tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết, ý chí kiên cường bất khuất; cần cù, sáng tạo, hiếu học.

Những giá trị, sức mạnh về văn hóa, con người Quảng Nam ấy đã và đang được Đảng bộ tỉnh quán triệt sâu sắc, xuyên suốt qua các thời kỳ với những chủ trương, định hướng lớn được cụ thể hóa trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Nam.

PGS.TS Ngô Văn Minh – giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III (Đà Nẵng) truyền đạt những nội dung liên quan.  Ảnh: N.T
PGS.TS Ngô Văn Minh - giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III (Đà Nẵng) truyền đạt những nội dung liên quan. Ảnh: N.T

Thông qua hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề về các giá trị văn hóa - lịch sử tiêu biểu của Quảng Nam nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Duy Xuyên nắm vững các quan điểm của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; những giá trị văn hóa, con người Quảng Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương; ý chí, nghị lực của người Quảng Nam.

Từ đó, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc, giàu đẹp...

TAGS