Gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

AN NHIÊN |

(QNO) - Chiều qua 13/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022).

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao cẩm nang “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” để cán bộ công chức làm tài liệu công tác. Ảnh: AN NHIÊN
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao cẩm nang “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” để cán bộ, công chức nghiên cứu phục vụ công tác. Ảnh: AN NHIÊN

Trong 92 năm qua, công tác dân vận luôn được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược. Công tác dân vận đã đồng hành xuyên suốt và có những đóng góp to lớn đối với lịch sử cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là thắng lợi của đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao quà động viên nữ cán bộ công chức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: AN NHIÊN
Trao quà nữ cán bộ, công chức nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: AN NHIÊN

Dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao cẩm nang “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” để cán bộ, công chức nghiên cứu phục vụ công tác. Lãnh đạo ban cũng trao tặng quà nữ cán bộ, công chức nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

TAGS