Giai đoạn 2017 - 2023, thực hiện hơn 1.300 cuộc thanh thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

TÙNG CHI |

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 (ngày 17/5/2017) của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đến nay, Quảng Nam thực hiện 1.319 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (trong đó thanh tra theo kế hoạch 411 cuộc, thanh tra đột xuất 55 cuộc, kiểm tra theo kế hoạch 880 cuộc, kiểm tra đột xuất 35 cuộc). 

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hành chính 932 tổ chức và 35 cá nhân vi phạm; thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 69,3 tỷ đồng và hơn 7,5 triệu mét vuông đất; xử phạt vi phạm hành chính hơn 23,5 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ, 6 đối tượng.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20. Qua đó hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra của các đơn vị; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để hạn chế phiền hà cho doanh nghiệp...

TAGS