Giai đoạn 2021 - 2026, HĐND tỉnh và Mặt trận tỉnh tăng cường phối hợp giám sát các vấn đề nổi cộm

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 25.8, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021, ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị chiều 25.8.2021. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị chiều 25.8.2021. Ảnh: N.Đ

Hội nghị đánh giá, trong 5 năm qua, HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát nội dung quy chế, đổi mới phương thức, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Trong phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh để đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều chính sách quan trọng, cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với khả năng nguồn lực địa phương, phát huy được hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, giai đoạn 2016 - 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động lựa chọn, đăng ký và tổ chức phản biện xã hội đối với 11 đề án, dự thảo nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau các hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đại biểu đại diện các thành phần, lĩnh vực, chuyên gia, người có uy tín… góp ý và dự thảo văn bản để kiến nghị với cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp.

Thực hiện ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2026, hai bên thống nhất nếu trong quá trình giám sát phát hiện đại biểu HĐND tỉnh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình và không được nhân dân tín nhiệm thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh quyết định trình HĐND tỉnh xem xét bãi nhiệm hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có quyền kiến nghị HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường khẳng định, từ đòi hỏi của thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo chức năng; tập trung phối hợp đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp HĐND tỉnh và kiến nghị sau các cuộc giám sát của hai bên.

Đặc biệt, chú trọng phối hợp giám sát đối với các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân đã được giám sát, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực và địa phương để thu hút đông đảo cử tri tham gia, nhất là linh hoạt tổ chức phù hợp trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh...

TAGS