Giải quyết khiếu nại tố cáo ở Núi Thành: Chú trọng trách nhiệm người đứng đầu

VIỆT NGUYỄN |

Còn không ít “điểm nghẽn”, nhất là số vụ việc phát sinh mới còn nhiều, số đoàn khiếu nại, tố cáo đông người còn cao..., do đó huyện Núi Thành xác định thời gian tới chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cuộc giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Núi Thành.

Đoàn công tác yêu cầu UBND huyện Núi Thành tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35, Chỉ thị 27, Quy định 11 của Bộ Chính trị; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Nhiều khó khăn

Trong 5 năm qua, Núi Thành tiếp nhận 4.003 đơn thư; trong đó, đơn khiếu nại, tố cáo là 142 đơn/142 vụ đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền.

Người dân xã Tam Xuân 1 khiếu nại khi đất đai thuộc sở hữu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Người dân xã Tam Xuân 1 khiếu nại khi đất đai thuộc sở hữu chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng, đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục tăng cao, năm sau nhiều hơn năm trước, nhiều nhất thuộc lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đáng chú ý, mức độ khiếu nại, tố cáo của công dân gay gắt và phức tạp hơn trước. Trong 5 năm qua, UBND huyện Núi Thành, các xã, thị trấn đã tiếp 4.884 lượt công dân/4.398 vụ việc, trong đó, có 95 đoàn đông người.

UBND huyện Núi Thành đã bố trí 2 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tuy nhiên do lượng đơn thư phát sinh lớn nên xử lý trễ hạn so với luật định.

Cũng theo ông Lê Văn Sinh, lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức trên địa bàn nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là chưa đề cáo trách nhiệm của người đứng đầu.

Ở vài địa phương, việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, đặc biệt, có nơi còn thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân khiếu nại, tố cáo. Tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn diễn ra.

Ông Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, chế độ thông tin về tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo chưa được đầy đủ, kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tiếp công dân với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thiếu chặt chẽ dẫn đến ách tắc trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chưa phát huy hết vai trò tham gia hòa giải đối với một số vụ việc tranh chấp, khiếu nại ngay tại cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Tri Ấn nhìn nhận, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn còn hạn chế, có vi phạm không bị phát hiện, xử lý, do vậy nảy sinh thêm khiếu nại và khó giải quyết khiếu nại đó.

Trên địa bàn diễn ra nhiều dự án lớn, phải thu hồi, bàn giao đất nên phát sinh khiếu nại, tố cáo về đất đai. Cơ chế, chính sách về đất đai qua các thời kỳ có sự khác nhau nên khó bồi thường thỏa đáng.

Nâng cao vai trò người đứng đầu

Ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, UBND huyện Núi Thành bố trí 2 công chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Chính quyền huyện Núi Thành bổ sung thêm biên chế, mặt khác phối hợp với các cơ quan để mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm về tiếp công dân, đôn đốc, kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo.

Núi Thành cần áp dụng đồng bộ các giải pháp, gồm tăng cường phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo với cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng hơn nữa đến vai trò của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong công tác hòa giải.

Theo ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội chuyên trách Quảng Nam, huyện Núi Thành cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở; hạn chế các vụ việc đông người, phức tạp, không để phát sinh thành “điểm nóng” khiếu nại, tố cáo.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thông qua Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Đáng tiếc là trong quá trình thụ lý, giải quyết các vụ việc ở Núi Thành, có trường hợp không khách quan, thiếu chính xác hoặc một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu thụ lý, giải quyết có trình độ, năng lực hạn chế, làm việc thiếu trách nhiệm.

Bởi vậy, huyện Núi Thành cần phát huy vai trò người đứng đầu, phải có trách nhiệm lắng nghe, chỉ đạo xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định và kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ quan, người có thẩm quyền có vi phạm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

TAGS