Giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách

HÀN GIANG |

Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2021 - 2026, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh (khóa X) xem xét, thông qua biên chế công chức, viên chức năm 2023 tại Kỳ họp thứ 12, khai mạc sáng nay 7/12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương bàn kế hoạch thi tuyển biên chế công chức, viên chức năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương bàn kế hoạch thi tuyển biên chế công chức, viên chức năm 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022. Ảnh: N.Đ

Giảm chỉ tiêu biên chế hằng năm

Năm 2023, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định giao 3.141 biên chế công chức và 27.725 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, tổ chức hành chính (khối chính quyền).

Kế hoạch biên chế công chức, viên chức hằng năm (tính cả năm 2022) được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có xu hướng giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

“Căn cứ kế hoạch biên chế được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa người làm chuyên môn, nghiệp vụ và người làm việc hỗ trợ, phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn củng cố, sắp xếp, tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

(Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường)

Tại tờ trình ở kỳ họp lần này, UBND tỉnh nêu rõ kế hoạch biên chế và số biên chế công chức sẽ giảm năm 2023 là 15 biên chế (năm 2022 giảm 19 chỉ tiêu so với số Bộ Nội vụ giao).

Ở năm 2024 tiếp tục giảm 15 biên chế, năm tiếp theo giảm 30 biên chế và giảm 98 biên chế vào năm 2026. Như vậy, số biên chế công chức của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 là 2.998 người, giảm 158 biên chế, tương đương giảm 5% so với số Trung ương giao cho tỉnh năm 2021.

Tương tự, đối với biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, năm 2023 UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống nhất giao thấp hơn 2.167 biên chế so với Trung ương giao năm 2022 là 29.892 chỉ tiêu.

Đến năm 2026, giao 26.903 biên chế, thấp hơn 2.989 biên chế, tương đương giảm 10% so với số giao năm 2022, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định tại Quyết định số 72, ngày 18/7/2022, của Bộ Chính trị.

UBND tỉnh cho biết đã tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; trong đó, xác định biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thuộc tỉnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2023 là 2.090 biên chế, tăng 1.093 chỉ tiêu so với giao năm 2021. Như vậy, giai đoạn 2022 - 2025, bình quân mỗi năm, UBND tỉnh đề xuất tăng hơn 1.100 biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp so với Trung ương giao năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, việc đề xuất giao biên chế công chức, viên chức khối chính quyền bám sát yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 218, ngày 18/11/2022.

Đảm bảo giai đoạn 2022 - 2026 toàn hệ thống chính trị của tỉnh phải thực hiện tinh giản tối thiểu 5% biên chế cán bộ, công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách.

Bố trí theo vị trí việc làm

Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2022, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, việc phê duyệt đề án vị trí việc làm (VTVL) của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sau thẩm định còn chậm (đến 7/11/2022 mới hoàn thành).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành chưa kịp thời trong phân bổ biên chế cụ thể đến các đơn vị trực thuộc. Một số nơi chưa bố trí đúng nhân sự theo đề án VTVL trong chỉ tiêu biên chế được phê duyệt, chưa quan tâm bố trí nhân lực làm công tác thanh tra đủ số lượng và đúng chuyên môn, nghiệp vụ…

Đáng chú ý, còn 272 biên chế công chức và 1.723 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa được tuyển dụng. Trong khi đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị bổ sung biên chế nhưng việc đăng ký thi tuyển còn thấp so với chỉ tiêu được giao.

Những điều này dẫn đến tình trạng duy trì hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian dài, mặc dù HĐND tỉnh đã nhiều lần gia hạn chấm dứt đối với hợp đồng lao động này.

Thống nhất với kế hoạch biên chế năm 2023, ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đề án VTVL được phê duyệt; tuyển dụng công chức bằng nhiều hình thức đáp ứng nhu cầu nhân lực các đơn vị, địa phương, phù hợp lộ trình tinh giản biên chế và chủ trương, quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện đúng Nghị định số 161, ngày 29/11/2018, của Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy tại Công văn số 1917, ngày 2/12/2022, về sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Ông Tiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thực hiện lộ trình chuyển biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, nhất là trên lĩnh vực y tế.

Chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án quy định chế độ chính sách thu hút, giữ chân giáo viên khu vực miền núi, có giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở miền núi và một số bậc học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GD-ĐT.

“UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo theo đúng lộ trình tinh giản biên chế và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng đề án VTVL được phê duyệt” - ông Tiến nói.

TAGS

Ngày mai 8/12, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

T.S |

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong các ngày 7 - 9/12, tại Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ).

Quảng Nam yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

ĐÔNG YÊN |

(QNO) – UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1917 về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập.