Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bảo hiểm xã hội Quảng Nam

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 25.3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi giám sát.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc giám sát. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đơn vị đã ban hành quy định về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đơn vị trực thuộc; sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc.

BHXH tỉnh tiết kiệm, hạn chế tối đa số lượng và quy mô tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác và các nhiệm vụ không cần thiết. Việc sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước... trên tinh thần tiết kiệm. Rà soát mọi trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc, sử dụng hiệu quả.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện đầy đủ thủ tục theo Luật Đầu tư công đối với 100% dự án.

Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh triển khai đầy đủ nghị quyết, quyết định, văn bản của Trung ương và của tỉnh nhằm mở rộng độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngành đã rà soát, xác minh số lao động thuộc diện tham gia bắt buộc để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị tham gia, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Giám đốc
Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thanh Danh báo cáo tại cuộc giám sát. Ảnh: D.L

BHXH tỉnh quản lý chặt chẽ, giám định thường xuyên đối với việc chi khám chữa bệnh BHYT, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, thanh kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc trục lợi chế độ. Tăng cường giao dịch điện tử cấp độ 4 trong tiếp nhận và giải quyết chế độ BHXH, tiết kiệm tối đa cho tổ chức, cá nhân cũng như cơ quan BHXH.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, BHXH tỉnh được BHXH Việt Nam giao 270 biên chế công chức, viên chức, và 54 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. Đơn vị đã phân bổ biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Đến ngày 31.12.2021, số công chức, viên chức, lao động hợp đồng có mặt là 322 người, trong đó biên chế 268 người (chưa sử dụng 2 biên chế).

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của thành viên đoàn giám sát và trên cơ sở giải trình của BHXH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng khẳng định, qua cuộc giám sát đã cung cấp nhiều thông tin giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội; đồng thời qua đó ngành BHXH cũng nhìn nhận lại việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá ngành BHXH đã thực hiện nhiều phần việc hiệu quả, chuyển đổi số tốt nên tiết kiệm được nhân lực, kinh phí. Tích cực phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN hiệu quả, hạn chế nợ đọng, thất thu; quản lý nguồn chi, ít thất thoát lạm dụng, chống lãng phí. Từ đó đảm bảo được quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu BHXH tỉnh có báo cáo chuyên đề về các vấn đề còn bất cập trong thực hiện các quy định của pháp luật liên quan. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, có báo cáo, kiến nghị đầy đủ đến Quốc hội.

TAGS