Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại Duy Xuyên

T.D |

Ngày 29.12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam dẫn đầu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch (kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực) tại Duy Xuyên.

Giám sát tại Duy Xuyên về thực thi chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.
Giám sát tại Duy Xuyên về thực thi chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.

Theo UBND huyện Duy Xuyên, quá trình lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch tại địa phương đảm bảo tính kịp thời, tiến độ, thời gian quy định, đáp ứng định hướng phát triển đô thị, nông thôn, tạo cơ sở pháp lý đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa... Tuy nhiên, việc thực thi Luật Quy hoạch vẫn còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, văn bản dưới luật chậm ban hành, tính thực tiễn chưa cao, sửa đổi hay điều chỉnh nhiều lần. Các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn quy hoạch chồng chéo, nhất là định hướng phát triển đô thị còn chung chung. Kinh phí hạn chế, dẫn đến chất lượng các đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu định hướng, tầm nhìn lâu dài và tính nhất quán giữa các quy hoạch không cao...

Địa phương kiến nghị cần hệ thống chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch theo hướng đồng bộ, tích hợp giữa các ngành, lĩnh vực về cùng một đầu mối quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất. Quy hoạch phải lâu dài, hợp với tầm nhìn, hài hòa thực tiễn, hạn chế việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật gây chồng chéo, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện...

Ông Dương Văn Phước cho biết đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực thi chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại địa phương; sẽ bổ sung vào báo cáo giám sát toàn tỉnh để góp ý hay trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch.

TAGS