Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị toàn quốc

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 28.4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Sáng cùng lãnh đạo và cán bộ ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, bám sát các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu giúp cấp ủy tổ chức các nhiệm vụ đúng kế hoạch và nội dung đề ra.

Nhờ đó, công tác lý luận chính trị đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, trung tâm chính trị cấp huyện đã thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung, thời gian, mục đích và yêu cầu; đồng thời chủ động bổ sung, cập nhập những nội dung phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, của vùng, của công tác yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi với đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp ủy tỉnh, huyện về những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên; bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. 

TAGS