Giới thiệu nguồn cán bộ kế cận cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 13.4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 
Đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo. Ảnh: N.Đ 

Theo ông Thái Bình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tại hội nghị ngày 4.4.2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận thống nhất về nội dung công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối.

Theo đó gồm các nội dung cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể; độ tuổi tham gia quy hoạch; số lượng, cơ cấu các chức danh quy hoạch; đối tượng và điều kiện lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch; quy trình phát hiện, giới thiệu, lựa chọn và quyết định nguồn quy hoạch trình ra hội nghị lần này để thực hiện bước tiếp theo của quy trình về công tác cán bộ.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đại biểu thảo luận về số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn cho từng chức danh để ghi phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu nguồn cán bộ kế cận cho Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, không tính nhân sự được cơ cấu theo quy định, sau khi rà soát, bổ sung, số lượng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là 34 đồng chí. Tương tự, sau khi rà soát, bổ sung, số lượng cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Khối là 14 đồng chí; số lượng cán bộ quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Khối là 3 đồng chí.

TAGS