Hiệp Đức chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

TRẦN HỮU |

Hiệp Đức đã chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Số lượng, cơ cấu thành phần ứng cử đại biểu đảm bảo đúng quy định.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: H.P
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội khá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: H.P

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức – ông Nguyễn Văn Tỉnh, sau khi thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, địa phương đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất thông qua kế hoạch triển khai. Đến nay đã ban hành quyết định thành lập 11 UBBC đại biểu HĐND ở cấp xã với 121 thành viên.

Tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 30 đại biểu (khối đảng 5 đại biểu; khối chính quyền 7; khối mặt trận, đoàn thể 4; đơn vị vũ trang nhân dân 2; các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp 1; các xã thị trấn 11 đại biểu). Về cơ cấu thành phần, điểm đáng lưu ý là tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn 10% theo quy định, ít nhất có 3 ứng cử viên. Trong khi đó, tỷ lệ đại biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số bằng hoặc cao hơn số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ trước, nghĩa là có ít nhất 3 đại biểu trúng cử.

Toàn huyện Hiệp Đức có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bầu 30 đại biểu) và 48 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (bầu 121 đại biểu HĐND cấp xã). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện. 

Ông Huỳnh Đức Viên – Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết, sau khi tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, địa phương đã tổ chức hội nghị với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử để hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các thôn, khối phố trên địa bàn huyện đang trong thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã theo quy trình và thời gian quy định.

Theo UBBC huyện Hiệp Đức, đến nay các xã, thị trấn đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, với tổng số đại biểu phân bổ giới thiệu là 367 người/211 đại biểu được bầu. Trong đó, đại biểu nữ 139 người (tỷ lệ 37,9%); đại biểu ngoài Đảng 37 người (chiếm hơn 10%); đại biểu trẻ tuổi 155 người (chiếm hơn 42,2%); đại biểu người dân tộc thiểu số 47 người (chiếm hơn 12,8%).

Ông Nguyễn Văn Tỉnh nói: “Đến nay UBBC huyện đã ban hành kế hoạch triển khai bầu cử với mốc thời gian và địa điểm cụ thể. Còn cơ quan Mặt trận lên kế hoạch kiểm tra giám sát; kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; hướng dẫn về hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và tổ chức lấy ý kiến của cử tri nới công tác và nơi cư trú”.  

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hiệp Đức về chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 mới đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng lưu ý, địa phương phải quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về công tác bầu cử; đảm bảo đúng cơ cấu số lượng, thành phần bầu cử HĐND các cấp; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh và tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri. Về thắc mắc số liệu cập nhật có sự biến động tại các ngành, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết thêm, các thông tin có giá trị cao nhất, hay số liệu về dân cư phải lấy từ cơ quan thống kê.

TAGS