Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình

MINH TÂN |

(QNO) - Sáng nay 3.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị lần thứ V nhằm hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất cử bổ sung 5 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cử bà Phan Thị Nhi - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình khóa X, thay ông Võ Tấn Thuận được bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình.

TAGS