Hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Theo thời gian ấn định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra từ ngày 11 đến 13.10.2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã hoàn tất các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị xem xét, quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: N.Đ
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị xem xét, quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: N.Đ

Dự đại hội, 350 đại biểu chính thức đại diện cho bản lĩnh, ý chí, trí tuệ của 69.036 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, cùng xem xét quyết định các nội dung quan trọng về định hướng phát triển của Quảng Nam trong giai đoạn 5 năm đến và lựa chọn được những nhân sự thật sự ưu tú, xứng đáng đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Lựa chọn cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và có năng lực lãnh đạo

Xác định đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn tại các dự thảo văn kiện trình đại hội. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh ủy vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ
Tỉnh ủy vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - người phát ngôn và cung cấp thông tin của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII chia sẻ: Mặc dù trong quá trình chỉ đạo, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt cao điểm đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ đại hội, song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, linh động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi nền kinh tế; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở vượt tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra 29 ngày.

“Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, kế hoạch đề ra, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan bày tỏ.

Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Quảng Nam

Gần một năm qua, Quảng Nam tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ: lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã đề ra trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đến nay, các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã hoàn tất các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Bộ Chính trị và các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện và công tác nhân sự giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Vừa qua, nhiều công trình, dự án được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ
Nhiều công trình, dự án vừa được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Ảnh: N.Đ

Một trong những điểm đáng ghi nhận là tỉnh đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí và các tầng lớp Nhân dân (hơn 3.000 lượt ý kiến góp ý) vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu đại hội, Tỉnh ủy (khóa XXI) đã xây dựng và thực hiện đề án, phương án nhân sự đảm bảo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI chuẩn bị trình là 60 đồng chí, có số dư 7 đồng chí (13,2%) đảm bảo quy định có số dư 10 - 15%.

Trong đó, giới thiệu tái cử là 38 đồng chí và giới thiệu lần đầu tham gia Tỉnh ủy 22 đồng chí. Đại hội sẽ bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII (giảm 3 người (5%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, qua thực hiện chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước, kết quả các đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã sẵn sàng như chuẩn bị hội trường, đón tiếp đại biểu, tổ chức nơi ăn, nghỉ cho đại biểu; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong thời gian diễn ra đại hội...

“Các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp, nổi bật là tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, công trình thiết thực chào mừng, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ đời sống dân sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 46 công trình, phần việc (cấp tỉnh có 9 công trình) đã hoàn thành và đang thực hiện để chào mừng đại hội, với tổng kinh phí thực hiện hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động toàn xã hội” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

TAGS