Hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử: Cử tri tín nhiệm cao

H.GIANG - V.ANH - D.LỆ |

Hôm nay 13.4, các địa phương hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, cử tri nơi cư trú đều tín nhiệm cao đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu dân cử các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại UBBC xã Bình Quế (Thăng Bình). Ảnh: N.Đ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại UBBC xã Bình Quế (Thăng Bình). Ảnh: N.Đ

Khách quan, dân chủ

Thống kê của Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực UBBC tỉnh, tỷ lệ cơ cấu thành phần người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 441 nữ (chiếm 43,4%); 102 người ngoài Đảng (chiếm 10%); dưới 40 tuổi có 455 người (chiếm 44,8%). Trình độ chuyên môn đại học và trên đại học có 989 người (chiếm 97,4%). Ở cấp xã tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử đạt 37% (3.655/9.867 người ứng cử); người ngoài Đảng đạt 16,3%; dưới 40 tuổi đạt 52,1%...

Kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú là cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu dân cử các cấp.

Ông Đặng Vân - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cho biết, Mặt trận các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 2 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo ông Vân, qua theo dõi, giám sát, các hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức đảm bảo quy định, khách quan, dân chủ; có từ hơn 90% số cử tri bày tỏ tín nhiệm giới thiệu các ứng cử viên. Trong đó, một trường hợp tự ứng cử đại biểu HDNĐ huyện cũng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao trên 90%.

“Một vài trường hợp cử tri có ý kiến cụ thể với người ứng cử đã được lãnh đạo địa phương và đại diện cơ quan, đơn vị trả lời, giải thích thỏa đáng. Dự kiến ngày 15.4 tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba để chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Theo đó, sẽ xem xét lựa chọn ra 49/60 ứng cử viên để giới thiệu cử tri bầu 30 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo số dư theo luật định” - ông Vân cho biết.

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện thông tin, đến nay địa phương đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện huyện, cấp xã. Kết quả biểu quyết cả 53 người ứng cử HĐND huyện và 559 người ứng cử HĐND cấp xã nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri.

Về cơ cấu nhân sự ứng cử HĐND huyện, ông Hương cho biết, nữ có 23 người (tỷ lệ 43,4%), có 6 người ngoài Đảng (tỷ lệ 11,3%), dưới 40 tuổi có 16 người (tỷ lệ 30,2%), đại biểu tái cử là 21 người (tỷ lệ 39,6%). Về trình độ trên đại học có 6 người (tỷ lệ 11,3%), đại học là 46 người (tỷ lệ 86,8%), dưới đại học có 1 người (tỷ lệ 1,9%).

Cơ bản đảm bảo cơ cấu

Sau Hội nghị hiệp thương lần hai, Nông Sơn lập danh sách sơ bộ 48 người ứng cử để bầu 30 đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Trong đó, có 18 nữ (tỷ lệ 37,5%), 5 người ngoài Đảng (10,42%); trẻ tuổi là 20 (41,6%). Trình độ chuyên môn các ứng cử viên đều đạt và vượt tiêu chuẩn theo quy định.

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn khẳng định, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với những người ứng cử trên địa bàn bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Ngày 14.4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để quyết định danh sách những người ứng cử HĐND huyện khóa XII.

Theo bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan thường trực UBBC tỉnh, qua kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh cho thấy, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, UBBC từ huyện đến cơ sở đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5 tới đúng trình tự quy định, đảm bảo tiến độ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp. Số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND cơ bản phù hợp với dự kiến; đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu.

Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, mặc dù các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đã quán triệt và chỉ đạo quyết liệt trong quá trình thực hiện các khâu quy trình công tác nhân sự liên quan, song tỷ lệ thực hiện ở một số tiêu chí chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu theo định hướng của Trung ương, như huyện Duy Xuyên và TP.Tam Kỳ chưa đạt tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định; Tam Kỳ cũng chưa đạt tỷ lệ người tái cử; một số xã của thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc chưa đạt tỷ lệ nữ được giới thiệu ứng cử theo hướng dẫn.

Ngoài ra, việc bố trí, sắp xếp chuẩn bị nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở một số địa phương còn gặp khó khăn do chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, vướng quy định về độ tuổi... Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị và khó khăn từ các địa phương, cơ quan thường trực UBBC tỉnh đã có văn bản báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBND, UBBC tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

TAGS