Hoàn thiện các mô hình tổ chức Đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

N.ĐOAN |

(QNO) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh như vậy khi định hướng về việc triển khai thực hiện Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3.2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 16.3.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thông tin về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Ảnh: N.Đ

Thông tin đến hội nghị về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nêu ra 7 định hướng về việc thực hiện Kết luận 21 và Kế hoạch 107 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh toàn tỉnh tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, cho phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua, việc ban hành các cơ chế, chính sách; đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước; công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy diễn ra sáng nay 16.3 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy diễn ra sáng nay 16.3 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: N.Đ

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Khắc Thắng thông tin về tình hình thời sự quốc tế và những tác động ảnh hưởng đến Việt Nam, trong đó đã dành thời gian thông tin về tình hình xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina. Qua đó cung cấp, thông tin định hướng về chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đề nghị các báo cáo viên của Tỉnh ủy, tuyên truyền viên tùy theo đặc điểm tình hình, đối tượng của từng địa phương, đơn vị mà lựa chọn nội dung và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hai nội dung chuyên đề nêu trên. Trong đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức phục hồi kinh tế - xã hội do tác động của đại dịch Covid-19 gây ra; chiến tranh xung đột giữa Nga – Ukraine gây bất ổn cho khu vực và thế giới, bên cạnh đó còn đẩy giá dầu tăng cao, nguy cơ lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu; tình hình tranh chấp trên biển Đông...

Với tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

TAGS