Hoạt động phối hợp giữa UBND tỉnh và Mặt trận tỉnh ngày càng chặt chẽ, thực chất

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 6.1, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca thực hiện ký kết QCPH giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2026. Ảnh: VINH ANH

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, ngày càng chặt chẽ, thực chất, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả thực hiện quy chế phối hợp đã tạo bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ công tác, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong phối hợp được nâng cao, góp phần quan trọng cùng với hệ thống chính trị các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai quy chế phối hợp dựa trên 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai QCPH dựa trên 10 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VINH ANH
Giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất triển khai quy chế phối hợp dựa trên 10 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VINH ANH

Theo đó, UBND tỉnh tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện giải quyết, trả lời cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến. Đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biết trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết…

Định kỳ hằng năm, hai bên tổ chức họp liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác. Trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của một bên thì hai bên phối hợp tổ chức họp liên tịch để trao đổi, giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

TAGS

Mặt trận giám sát cán bộ, đảng viên

NGUYÊN ĐOAN |

Lần đầu tiên triển khai, song kết quả mang lại đã thể hiện rõ sự sẵn sàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh trong thực hiện và hoàn thành tốt vai trò giám sát ở lĩnh vực khó, quan trọng là giám sát cán bộ, đảng viên…

Mặt trận chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

TÂM ĐAN |

(QNO) - Hôm qua 16.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban Cụm thi đua công tác Mặt trận đồng bằng và miền núi năm 2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2021 - 2026, HĐND tỉnh và Mặt trận tỉnh tăng cường phối hợp giám sát các vấn đề nổi cộm

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 25.8, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2021, ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2026. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.