Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú: Cần chặt chẽ và phát huy dân chủ

HÀN GIANG |

Từ ngày 21.3 đến 13.4.2021, toàn tỉnh tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Các đại biểu thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Đây là bước thứ tư trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các bước trước đây chỉ thực hiện trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, lần này được giới thiệu ra nhân dân. Ý kiến nhận xét và mức tín nhiệm của cử tri nơi cư trú sẽ quyết định danh sách người ứng cử được giới thiệu ra hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Để tổ chức chất lượng, hiệu quả hội nghị quan trọng này, cuối tuần qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn có người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X sinh sống.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể và phải bảo đảm đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Ở nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất 55 cử tri tham dự hội nghị.

“Biên bản hội nghị cử tri phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị; trong đó phải ghi rõ tổng số cử tri được triệu tập, số lượng cử tri có mặt, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Hội nghị biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay” – ông Hùng nói.

Về việc xác minh, trả lời các vụ việc được cử tri nơi cư trú nêu liên quan đến người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Phi Hùng lưu ý, chậm nhất ngày 13.4.2021 phải được tiến hành xong. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử được mời tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú và trực tiếp trả lời, giải thích những vấn đề cử tri nêu ra đối với người ứng cử thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình tại hội nghị cử tri.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho rằng, hội nghị tổ chức ở khu dân cư để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử nên chọn thời điểm thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri tham dự đông đủ.

“Trình tự các bước trong việc tổ chức hội nghị phải hết sức chặt chẽ, phát huy dân chủ tối đa, khách quan, ứng xử công bằng giữa tất cả người ứng cử. Với vai trò chủ trì hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phải cử người kiểm đếm từng phiếu tín nhiệm, bao nhiêu người tín nhiệm, không tín nhiệm, không có ý kiến đều phải thể hiện rõ trong biên bản. Văn bản bầu cử kỳ này rất ít, song cũng quy định rất rõ và rút kinh nghiệm từ cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện phải hướng dẫn, giám sát tốt việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử” – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

Kêu gọi cử tri toàn tỉnh phát huy quyền làm chủ

“Ngày 23.5.2021 – ngày diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ sâu rộng. Trong thời gian này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được các cấp, ngành chỉ đạo chặt chẽ, triển khai quyết liệt, bám sát kế hoạch và thời gian ấn định đối với từng công viêc. Các nội dung, mức chi phục vụ công tác bầu cử cũng đã được HĐND tỉnh khóa IX quyết định tại Kỳ họp thứ 22. Tôi đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử. Đồng thời kêu gọi nhân dân, cử tri toàn tỉnh cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện nghĩa vụ của công dân để bầu chọn những người thật sự xứng đáng, có đủ đức - tài, tâm - tầm làm người đại diện cho mình”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh)

TAGS