Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 21.7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến 11.661 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,089 triệu đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết. Tại điểm cầu Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị diễn ra một ngày rưỡi. Theo chương trình, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta có nhiều chủ trương đổi mới về đất đai, đạt được rất nhiều thành tựu; góp phần giải phóng sức lao động, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta đặt ra những yêu cầu mới để phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quản lý và sử dụng đất. Nhất là chính sách pháp luật về đất đai theo hướng không chỉ nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc; mà còn gắn với mục tiêu khai thác, sử dụng đất đai như thế nào cho có hiệu quả, tạo ra động lực mới, xung lực mới từ nguồn lực này để đưa đất nước phát triển trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: N.Đ

Thủ tướng nhấn mạnh, chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước. Thực tiễn hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai được xây dựng trên cơ sở định hướng chính trị của Đảng, quyết tâm chính trị của Đảng. Đảng ta luôn luôn bám sát tình hình thực tiễn, sự phát triển chung, xu thế của thế giới và những vấn đề nổi lên trong từng thời kỳ; để từ đó, chúng ta có quyết tâm chính trị trong xây dựng các chính sách, pháp luật về đất đai…

Cũng trong sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Buổi chiều, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Theo chương trình, sáng ngày 22.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

TAGS