Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II.2020

NGUYỄN VĂN SUNG |

Sáng 15.6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên quý II.2020, có 85 báo cáo viên cấp tỉnh của Hội Nông dân tham dự.

Hội nghị đã nghe ông Vũ Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông tin về kết quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên nông dân tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Hội cũng tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tới hội viên...

TAGS