Hôm nay 14/10, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 11

T.S |

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh được tổ chức tại Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ) sẽ xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Liên quan đến đầu tư công và các chính sách thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32 ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Đề án khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030; 

Quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh xem xét các dự thảo Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Nghị định số 15 ngày 1/2/2019 của Chính phủ và Quyết định số 2239 ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022 - 2023; Đề án quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thảo luận, quyết định Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố; bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố; điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của huyện Đại Lộc (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84 ngày 8/12/2021); Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng, huyện Nam Giang và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Đồng thời nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020...

TAGS