Hôm nay 21.4, khai mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

T.S |

* Kỳ họp được tổ chức hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu

Theo nội dung làm việc đã được Thường trực HĐND tỉnh thông qua, Kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo Luật Đầu tư công; cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo Luật Nhà ở; xem xét phương án phân bổ các nguồn vốn năm 2019, 2020; quyết định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Đây là lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh quyết định việc tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch Covid-19.

TAGS