Khẩn trương cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) vào cuộc sống

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 22.7, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức đã bế mạc sau khi nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc về nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết.

Qua đó, thấy rõ các nghị quyết này là những nội dung thật cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Phân tích về những điểm mới, tinh thần các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết phải được chú trọng thường xuyên, toàn diện, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Ngành tuyên giáo đóng vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết.

Phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực thực hiện nghị quyết; chú trọng phát hiện, tuyên truyền về những mô hình, cách làm hay trong thực tiễn cuộc sống, cả vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phát sinh từ cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để thực hiện tốt hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, quá trình thực hiện đòi hỏi cần có sự quyết tâm, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, thì phải khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể; có sự phân công phân nhiệm vụ và tổ chức thực hiện rõ ràng, hiệu quả…

Truyền đạt nội dung chuyên đề theo chương trình hội nghị vào sáng nay, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) thảo luận và thống nhất mục tiêu cụ thể đến năm 2025, hằng năm có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Đến năm 2030, hằng năm có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

TAGS

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 21.7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).