Kiểm soát quyền lực để phòng ngừa tham nhũng

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế.

UBND huyện Núi Thành yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đon vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm soát quyền lực. Ảnh: VĂN PHIN
UBND huyện Núi Thành yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đon vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm soát quyền lực. Ảnh: VĂN PHIN

Theo ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện.

Thanh tra nhà nước huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan nội chính thường xuyên tiếp thu kiến nghị, phản ánh của nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo có hiệu quả nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, thường xuyên báo cáo UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Trước mắt, để thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích, Núi Thành đưa ra các giải pháp như: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực gây dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Giải quyết kịp thời các đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân từ cơ sở, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Thực hiện tiếp dân để lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân...

Nằm trong nội dung thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích, góp phần phòng chống tham nhũng, UBND huyện Núi Thành tăng cường kiểm soát và thực hiện rà soát xung đột lợi ích.

Quán triệt đến toàn thể cán bộ - công chức - viên chức các quy định của pháp luật về xung đột lợi ích, dấu hiệu xung đột lợi ích, thông tin, báo cáo và xử lý thông tin, báo cáo về xung đột lợi ích.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động công vụ theo hướng ngăn chặn, phát hiện các tình huống xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ và các vụ việc giải quyết tình huống xung đột lợi ích không đúng quy định của pháp luật.

Áp dụng các biện pháp khi có căn cứ cho rằng cán bộ - công chức - viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không đảm bảo tính khách quan, đúng đắn, trung thực thì phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm kiểm soát xung đột lợi ích...

TAGS