Kiểm tra 250 tổ chức đảng và 428 đảng viên

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 250 tổ chức đảng và 428 đảng viên; giám sát chuyên đề 216 tổ chức đảng và 349 đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 28 tổ chức đảng và 119 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 299 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 134 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời kiểm tra tài chính 37 tổ chức đảng và kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 171 tổ chức đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 191 đảng viên vi phạm; trong đó khiển trách 122 người, cảnh cáo 44 người, cách chức 6 người, khai trừ đảng 19 người.

Chín tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 128 đơn, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, 69 đơn tố cáo, 18 đơn khiếu nại và 41 đơn kiến nghị, phản ánh.

TAGS